АКЦИЈА НА ИЗВИДНИЧКИ ОДРЕД – СВЕТИ НИКОЛЕ

Свети Николе, 20 активно вклучени, 100 посетители

Извидниците од Свети Николе организираа еднодневен настан промовирајќи и учејќи ги граѓаните од Свети Николе како да ги рециклираат материјалите кои ги користат секојдневно. Една недела подоцна, организираа акција за чистење во село Орел во кое учествуваа повеќе од 40 извидници.