АУТДОР ФЕСТИВАЛ

Демир Капија, 12 активно вклучени, 1500 посетители

Аутдор фестивалот во Демир Капија собра 1500 луѓе од цела Македонија. 40 луѓе активно учествуваа во реставрација на стариот летниковец во Демир Капија и во акцијата за чистење што се случи во фестивалскиот парк.