ГРАЃАНСКА АКЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА НОВИ ОБЈЕКТИ ЗА ИЗВИДНИЧКИОТ ЦЕНТАР ВО ЧАШКА

Велес, 55 активно вклучени 

55 извидници учествуваа во издрадба на нови објекти за Извидничкиот центар во Чашка, Велес. Тие изградија видиковец, летниковец и инсталираа електрична енергија кои ќе бидат користени од 2000 млади извидници годишно кои го посетуваат градот.