ГРАЃАНСКА АКЦИЈА ЗА СОЗДАВАЊЕ НА КИНО ВО ВРАТНИЦА

Вратница (Јегуновце), 17 активно вклучени, 200 посетители

Среќен живот со поддршка од НМСМ и во соработка со О.У. Симче Настовски во Вратница го создадоа првото кино во општината. Само на првиот ден, киното го посетија 80 луѓе.