ГРАЃАНСКА АКЦИЈА ЗА РЕНОВИРАЊЕ НА УЧИЛИШТЕ – ФОРУМ НА МЛАДИ

Битола, 19 активно вклучени, 100 посетители

20 млади луѓе во соработка со вработените во училиштето и родителите, го обоија оштетениот ѕид во О.У. Ѓорѓи Сугарев во Битола и покрај тоа, го опремија школското игралиште со потребната опрема.