ГРАЃАНСКА АКЦИЈА ЗА ЧИСТЕЊЕ И РАБОТИЛНИЦА ЗА РЕЦИКЛИРАЊЕ - И ЈАС СУМ

Неготино, 25 активно вклучени 

Неформалната група „И јас сум“ организираше работилница за рециклирање и мобилизира 30 граѓани од Неготино да учествуваат во акција за чистење.