ГРАЃАНСКА АКЦИЈА ЗА ОПРЕМУВАЊЕ НА МЛАДИНСКИ ЦЕНТАР – КРИК

Скопје, 20 активно вклучени, 60 посетители

КРИК, помогнати од Сојуз на извидници на Македонија и 20 волонтери го создадоа Младинскиот центар КРИКНИ во Пржино. Тие направија мебел од рециклирани материјали и опремен со неопходните материјали. Центарот беше пормовиран со поддршка на Национален младински совет на Македонија. Од тогаш, скоро секој ден се случуваат активности во центарот, вклучувајќи во просек по 30 млади луѓе неделно.