ФЛЕШ МОБ – ГОУ ГРИН

Скопје, 26 активно вклучени 

Со цел подигнување на свеста за критичното загадување на воздухот, беше изведен флеш моб на улиците во Скопје каде има густ сообраќај. Беа поделени 700 еколошки картици во кои се наоѓаше семе и порака за мотивирање на луѓето активно да се вклучат во активностите против загадувањето. 30000 луѓе беа опфатени во промотивната кампања на социјалните медиуми.