ПЕРФОРМАНС – АКЦИЈА ПЛУС

Ресен, Перформанс, Култура, 17 активно вклучени, 25 посетители

17 млади луѓе од Ресен беа обучени од искусни актери како се изведува слем поезија, а потоа ги претставија своите идеи во таква форма пред 30 гледачи.