КРЕАТИВНА АКЦИЈА - КРЕАКТИВ, Кавадарци

Вредните волонтери од Креактив направија градина во Кавадарци и поставија ограда околу неа. За одржливост на градината, покрај волонтерите ќе бидат вклучени млади луѓе со помалку можности во активностите за одржување на градината.