КРЕАТИВНА АКЦИЈА - КРЕАКТИВ

Кавадарци, 23 активно вклучени, 50 посетители

23 волонтери направија градина и поставија ограда околу неа. Волонтери од Креактив ќе се грижат за одржливост на градината и ќе вклучат млади луѓе со помалку можности во активностите за одржување на градината.