Мрднавме со прст во Oпштина Липково

Мрднавме со прст, под водство на Центарот за Интеркултурен Диалог (ЦИД) и ги собравме жителите на Oпштина Липково за да ги слушнеме нивните идеи и иницијативи за промени и недостатоци на оваа општина. Сите предложени идеи беа земени предвид и дискутирани заедно со присутните за да подоцна дел од тие бидат реализирани од страна на жителите на Општина Липково.