КРЕАТИВНА АКЦИЈА - ПЕРФОРМАНС - МЕДИА АРТЕС

15 млади луѓе беа обучени за слем перформанс од страна на професионални актерки и преку сопствена слем поезија ги искажаа своите потреби и чуства пред 180 гледачи.