АКВА, Струга

Над 20 млади луѓе обоија и поставија 33 корпи за отпадоци на неколку различни локации во Струга. Преку оваа иницијатива, Аква Струга воспостави соработка со општина Струга, кои активно се вклучија во иницијативата нудејќи им поддршка на младите волонтери да ги постават корпите за отпадоци на три локации во центарот на градот.