КРЕАТИВНА АКЦИЈА - АКВА

Струга, Креативен активизам, Екологија, 20 активно вклучени, 20 посетители.

20 млади волонтери обоија и поставија 33 корпи за отпадоци во центарот на Струга.