ОСВЕТЛИ ГО СКОПЈЕ

Скопје, 10 активно вклучени, 1000 посетители

Повеќе од 1000 луѓе се приклучија на „Осветли го Скопје“ во ноќното качување на Водно. Главната порака на оваа иницијатива беше „Мрдни со прст и собери го ѓубрето по пат“ со цел подигнување на свеста за личната одговорност на секоја личност кон заедницата и давање пример на останатите.